Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 mei 2019

Agenda ARV 25 mei

Op 25 mei 2019 is er een ARV, waarin onder meer kandidaten voor het voorzitterschap van D66 Drenthe zich presenteren. Daarnaast  zijn er vacatures voor secretaris en het bestuurslid campagne en communicatie. Ook komen het jaarverslag van het bestuur en de penningmeester aan de orde en gaan we in op actuele politieke ontwikkelingen. Landelijk bestuurder Lia de Ridder vertelt over de toekomst van de afdelingen.

Agenda ARV D66 Drenthe
Plaats:   De Jufferen Lunsingh (Hoofdweg 13, 9337 PA Westervelde)

Datum: 25 mei 2019

Tijd:       10:00-12:30

Agenda
1.     Opening en vaststellen agenda
2.     Afscheid oud-voorzitter Mark Sluiter
3.     Vaststellen Verslag ARV D66 Drenthe 15 december 2018 .
4.     Verantwoording 2018

5.     Samenstelling regiobestuur: (zie Aanmelding bestuursfuncties met motivering )

  • Presentatie kandidaten Voorzitter (Riek Siertsema, Bob Bergsma)
  • Presentatie kandidaat Secretaris (Karin Zwiers)
  • Presentatie kandidaat Campagne en Communicatie (Frederik van Lookeren Campagne)

Voor de rol van voorzitter zal gestemd worden (e-voting vanaf 27 mei). De andere twee kandidaten kunnen bij acclamatie gekozen worden tenzij er door de leden aanwezig op de vergadering de voorkeur voor een stemming uitgesproken wordt.

6.     Toelichting op het traject ‘Sterke Afdelingen’ door Lia de Ridder (Landelijk Bestuurslid Vereniging, afdelingen & regio’s)

7.     Pauze

8.     Actualiteit:

  • Update vanuit PS-fractie (Anry Kleine Deters)
  • Europese Verkiezingen
  • Waterschappen

9.     Overige bestuurszaken:

  • Samenwerking bestuur-fractie
  • Benoeming vertrouwenspersoon (Petra Boelhouwer)
  • Instelling van Evaluatiecommissie PS2019 (Vz: Pepijn Vemer)
  • Opleidingen en talentontwikkeling

10.  Rondvraag en sluiting.