Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 november 2019

Agenda ARV, 23 november 2019

Namens het Regiobestuur nodig ik je van harte uit voor de Algemene Regio Vergadering (ARV) op zaterdag 23 november a.s. We heten je om 10. 00 uur graag welkom in het Hunebedcentrum, Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger.

 

 Agenda ARV D66 Drenthe Borger

1.       Opening en vaststellen agenda

2.       2019 05 25 Concept-verslag ARV D66 Drenthe Verslag

3.       Bestuurszaken:

a.       Verslag eerste half jaar als voorzitter (Bob Bergsma)

b.       Bestuursvacature Talent en opleiding/Jongerenzaken

c.        Vaststellen Begroting 2020

4.       Actualiteit:

a.       Nieuws uit de Statenfractie

b.       Aankondiging bijeenkomsten

5.       Rapportage Evaluatiecommissie PS2019

6.      CETA en de gevolgen voor Drenthe

7.       ‘Uit het leven van een bestuurder’

8.       Rondvraag en sluiting

 

Aansluitend vinden bijeenkomsten plaats voor nieuwe leden in Drenthe en voor de afdelingsvoorzitters en bestaat de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief het Hunebedcentrum te bezoeken.

De agenda en bijbehorende stukken vind je in de bijlage bij deze mail en op de website.

Met vriendelijke groet,

 

Karin Zwiers

Algemeen Secretaris D66 Drenthe