Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 september 2020

AAV 24 oktober digitaal

Ook de ARV gaat digitaal

In maart kon de ARV niet doorgaan en de volgende staat voor 24 oktober gepland. Ook nu kunnen we helaas geen fysieke vergadering organiseren, maar de ARV gaat online wél door. Binnenkort ontvang je de agenda met bijbehorende stukken en de informatie over hoe je online kunt meevergaderen. Reserveer alvast zaterdag 24 oktober, 10 uur in je agenda!

Oproep leden Kascommissie

De Kascommissie houdt toezicht op het financiële beleid van het Regiobestuur en brengt hierover verslag uit aan de leden tijdens de ARV. Binnen de Kascommissie ontstaan twee vacatures, dus we zoeken nieuwe leden die deze taak op zich willen nemen. Heb je hier belangstelling voor, dan kun je contact opnemen met Erik Belder, penningmeester, via penningmeester@d66drenthe.nl of 06-15046198.

Vacature Regiobestuur

Arjen Bosch heeft alsnog besloten zich niet herkiesbaar te stellen als bestuurslid, waardoor er een vacature in het Regiobestuur ontstaat. Het betreft een vacature als

Bestuurslid Algemeen met de portefeuille Politiek Secretaris

 

Leden van D66 in Drenthe kunnen zich vanaf heden tot en met 9 oktober 2020 kandidaat stellen door een mail te sturen aan bestuur@d66drenthe.nl. Daarbij dient de kandidaat een korte motivatie op te stellen, die ter informatie naar de leden zal worden gezonden. De kandidaten krijgen tijdens de ARV van 24 oktober 2020 de mogelijkheid hun kandidaatstelling toe te lichten. Individuele leden krijgen de mogelijkheid een mondeling stemadvies te geven. Daarna kunnen de leden hun stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur.

 

Profielschets

Algemeen

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de regio. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in. Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij in ieder geval beschikken over de volgende competenties:

–        visie

–        verbinden

–        aanpassingsvermogen

–        leervermogen

–        politieke sensitiviteit

–        besluitvaardigheid

–        netwerkgerichtheid

De zittingstermijn van een bestuurslid is drie jaar.

 

Politiek secretaris

De politiek secretaris organiseert het debat over politieke vraagstukken en betrekt de leden en de fractie hierbij. Hij/zij vormt rond politieke onderwerpen de schakel tussen landelijk, regio en de afdeling en kan in die hoedanigheid ook een ondersteunende rol voor de fractie vervullen.

De politiek secretaris is verantwoordelijk voor de organisatie van het verkiezingsprogramma, houdt het sociaal-liberaal gedachtegoed op de agenda, zorgt voor afstemming in de uitvoering van landelijke, regionale en lokale thema’s en geeft de leden instrumenten voor politieke meningsvorming. Hij/zij zorgt voor een levendig debat binnen de regio, o.a. door themabijeenkomsten en andere evenementen, waarbij hij/zij tevens vrijwilligers enthousiasmeert.

 

Dank voor het lezen en tot snel!

 

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het Regiobestuur via bestuur@d66drenthe.nl.

We hopen de Drentse leden zaterdag online op het congres te ontmoeten!