Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 februari 2021

PS vergadering 3 februari ’21: bijdrage D66

PS vergadering 3 februari 2021 Motie vreemd VVD We hebben de motie vreemd van de VVD met aandacht gelezen en zijn het met de indiener eens dat onveilige situaties en overlast aangepakt dienen te worden, ongeacht door wie die worden veroorzaakt. Iedereen dient veilig te kunnen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 januari 2021

Bijdrages FCBE commissie 20 januari ’21

Commissievergadering FCBE 20 januari 2021   Ingekomen stukken OGB NRK rapport “Drenthe, de oerprovincie van Nederland, de marketing van het toerisme” Statenstuk 2020-978 Het rapport van de Noordelijke rekenkamer is een duidelijk en helder rapport en D66 kan zich vinden…

Bekijk nieuwsbericht

Bijdrage agendapunt Duitslandagenda

D66 is positief gestemd over dit stuk; het is pro-Europa, pro-samenwerken met Duitsland, het zet in op het versterken van de arbeidsmarkt, het toerisme, de handelingsbevordering en de innovatie (zoals met de aanjager waterstof in de energietransitie. Hier ziet D66 ook nog een kans met betrekking tot het energienet NL-DLD. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 december 2020

Inhoudelijke bijdrage PS vergadering 16 december

Vandaag is de laatste PS vergadering van dit jaar. hier vindt u de bijdrages van de Statenleden PS vergadering 16 december 2020     G-7      mobiliteitsprogramma 2021-2030, beleidskader beheer en onderhoud wegen en vaarwegen onderhoudsprogramma; statenstuk 2021-2024 …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 december 2020

Inhoudelijke bijdrages aan de Commissie OGB van 2 december ’20

Inhoudelijk bijdrages in de Commissie vergadering OGB van 2 december   Anry: 4. Rondvraag Het is bijna een jaar geleden dat we gesproken hebben over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het daarover uitgebrachte rapport (Uitgesproken van Buitenkamp en Kool) en de vervolgacties die zouden plaatsvinden. Vervolgens bleef het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 november 2020

Woensdag commissie Omgevingsbeleid

op de agenda staat onder andere het Uitvoeringsprogramma Grondwaterbescherming Drenthe 2020-2025 wat door D66 geagendeerd is. voor verdere informatie kijkt u op de site www.drentsparlement.nl U vindt hier ook een link naar de live uitzending van deze vergadering.

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 november 2020 woensdag 28 oktober 2020

Begroting 2021

D66 verwacht meer ambitie en concrete doelen van Gedeputeerde Staten in de begroting 2021. Herstel van de natuur behoort leidend te zijn. Met zijn allen de schouders er onder!

Bekijk nieuwsbericht

Impact Ondernemen

Bij Impact ondernemen is leidend welk effect het heeft op milieu & duurzaamheid, mens & samenleving. Een bedrijfsfilosofie die op onze steun kan rekenen! D66 Drenthe vindt dat het programma ‘Ik Ben Drents Ondernemer 2.0’ een Specialist verdiend ter ondersteuning van de

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 21 oktober 2020

N34

Bij de bespreking van onderzoeken, analyses en vooral veel zienswijze op de plannen N34 (rotonde Gieten en gedeeltelijke verdubbeling) kiest D66 voor een snelle aanpak van de rotonde Gieten. Wij delen de ongeruste reacties over de gedeeltelijke verdubbeling en willen besluitvorming loskoppelen van aanpak rotonde Gieten.

Bekijk nieuwsbericht

spoorverbinding Emmen-Rheine

D66 Drenthe steunt het onderzoek voor de verkenningsfase van de spoorverbinding Emmen-Rheine, tracé Coevorden-Neuenhaus. Daarnaast blijven we ons inzetten voor de Nedersaksenlijn Emmen-Groningen.

Bekijk nieuwsbericht