Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Bereikbaarheidsakkoord N862 – N391 Emmen: plausibel akkoord, maar zorgen over financiën

Wat is het bereikbaarheidsakkoord?

De gemeente Emmen heeft al langere tijd de wens om de weg N862 (Klazienaveen-centrum Emmen) te verdubbelen. De provincie daarentegen wil graag het deel van de N391 dat nog niet van de provincie is, namelijk het deel binnen de bebouwde kom van Emmen, overnemen van de gemeente Emmen om deze in te kunnen richten als stroomweg. Dit betekent voornamelijk dat de N391 door de provincie ongelijkvloers wordt gemaakt. In het bereikbaarheidsakkoord zijn de afspraken tussen de gemeente Emmen en de provincie betreffende de uitruil van deze wegen vastgelegd.

Bijdrage Tuin

Tijdens de vergadering van de commissie Omgevingsbeleid begon statenlid Jordy Tuin zijn reactie op het bereikbaarheidsakkoord met te zeggen dat de fractie van D66 positief staat tegenover het akkoord, omdat de uitruil (en de daaropvolgende aanpassingen aan de N391) de huidige hoeveelheid stilstaand gemotoriseerd verkeer kan verminderen. Vervolgens uitte Tuin zijn waardering over het feit dat de betrokkenheid van inwoners bij de aanpassingen aan de uitgeruilde wegen (zoals het ongelijkvloers maken van de N391) in het stuk is gewaarborgd in de vorm van keukentafelgesprekken. Wel vroeg hij aan de gedeputeerde hoe deze betrokkenheid van inwoners wordt vormgegeven, omdat volgens D66 burgerbetrokkenheid verder gaat dan enkel het aanspreken van de voorzitters van belangenverengingen. Tuin uitte in zijn bijdrage tot slot zijn zorgen over de financiële kant van het akkoord. Hij vroeg gedeputeerde Brink welke partij (de gemeente Emmen of de provincie) garant zal staan voor een eventuele overschrijding van het budget dat vrijgemaakt is om de N862 te verdubbelen. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente Emmen zou dit een knelpunt kunnen worden. Volgende week zal er tijdens de Statenvergadering een besluit worden genomen over het bereikbaarheidsakkoord.