Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 november 2018

D66 stemt in met begroting 2019 en steunt vier moties

D66 Drenthe heeft ingestemd met de laatste begroting van de periode 2015-2019. Fractievoorzitter Marianne van der Tol sprak haar tevredenheid over de sluitende begroting en prees ook de activiteiten rondom de Investeringsagenda. Wel maakt D66 zich zorgen over de krimpende vrije bestedingsruimte, die in de toekomst zelfs zou kunnen leiden tot het aantrekken van vreemd vermogen. Daarbij komen nog extra kosten door een aangepaste ambtenaren-cao en teruglopende inkomsten uit het Provinciefonds.

Van der Tol vroeg zich in dat kader af hoe elektrisch rijden de situatie rondom de motorrijtuigenbelasting gaat veranderen. Momenteel betalen automobilisten die elektrisch rijden geen motorrijtuigenbelasting. Deze belasting is de enige bron van inkomsten waar een provincie zelf invloed op heeft en door verdere ontwikkeling en gebruik van elektrische auto’s kunnen deze inkomsten in de toekomst flink dalen.

Ten slotte sprak Van der Tol klare taal over de energietransitie. “De noodzaak van de transitie begint breed te landen in de samenleving. Een grote opgave voor Drenthe die gezamenlijk opgepakt moet worden. Alle vormen van hernieuwbare energie zijn daarbij nodig: wind, zon, waterstof, geothermie, enzovoorts. Daarnaast moeten we vol inzetten op energiebesparing. Wat we niet nodig hebben, is kernenergie.” In het licht van die woorden kwam D66 in tweede termijn met een motie, net als een aantal andere partijen.

Moties

Tijdens  de vergadering werden vier moties ingediend:

  • Een motie van D66 (mede ingediend door GroenLinks) om als Staten het signaal af te geven tegen kerncentrales in de provincie te zijn werd gesteund door de SP en haalde zo geen meerderheid.
  • D66 diende een motie van de PvdA over toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap in de provincie Drenthe mede in en steunde deze dus ook.
  • D66 steunde een motie van de ChristenUnie voor een onderzoek naar een spoorlijn tussen Emmen en Stadskanaal (Nedersaksenlijn).
  • D66 steunde een motie van de VVD om de gedeputeerde in gesprek met NS laten aankaarten dat een snelle spitstrein tussen Groningen en Amsterdam ook in Assen stopt.
  • D66 stemde tegen een motie van PvdA en CDA over het onderzoeken van functieverbreding en experimenteergeld voor dorpshuizen. De fractie vindt dit een gemeentelijke taak.