Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juni 2016

D66 wil bijenbermen langs provinciale vaarwegen

De fractie van D66 in de Drentse Staten pleit ervoor om bermen langs provinciale vaarwegen nog bijenvriendelijker te maken. Hoewel de bermen momenteel al minder gemaaid worden, is de partij van mening dat dat de provincie meer maatregelen kan treffen. Door bermen daarnaast actief in te zaaien met bloemzaad kan de bijenpopulatie verder gestimuleerd worden. Daarvoor zal de fractie tijdens de Statenvergadering komende woensdag een motie indienen.

De motie roept bovendien op om het inzaaien van de bermen te laten geschieden in combinatie met andere werkzaamheden langs de vaarwegen, waarbij het principe van werk met werk maken leidend is. D66-Statenlid Jordy Tuin: “Ook Drenthe ziet zich geconfronteerd met het grote ecologische probleem van de bijensterfte. Dat is schadelijk voor de biodiversiteit, voedselveiligheid en dus ook de mens.’’ De bij is immers hét organisme dat op een effectieve wijze planten en landbouwgewassen bestuift.

Tuin: “Mede door het inzaaien van vaarwegbermen kunnen we het tij gaan keren. En door het principe van werk van werk te hanteren, gaan we ook nog eens op een verantwoorde wijze om met belastinggeld.’’

Motie D66 Bijenbermen langs provinciale vaarwegen (PDF, 228 kB)