Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 oktober 2019

De (steun) fractievergadering van 23 oktober met agenda

De(Steun)fractievergadering is gepland op 23 oktober, 19.30 – 21.30 uur. Iedereen Is welkom om mee te denken en mee te praten om onze idealen voor een mooier Drenthe te realiseren. De vergadering is een week voor de Statencommissievergadering van 30 oktober. De bijbehorende stukken over bijvoorbeeld de begroting zijn te vinden op de website www.drentsparlement.nl onder vergaderingen. Meld je aan via fractiemedewerker@d66drenthe.nl zodat wij een vergaderruimte met voldoende stoelen in het provinciehuis kunnen reserveren. Ook sturen we je dan het verslag van de vorige vergadering. 

Agenda steunfractievergadering 23 oktober 2019 in het Provinciehuis Assen kamer A 005 om 19.30 uur

  1. Welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Notulen steunfractievergadering 11 september 2019
  5. Begroting 2020
  6. Extra PS-vergadering: het “proces beleidsregels stikstof.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting