Steun ons en help Nederland vooruit

Doe mee met D66

In Drenthe is onze partij op alle politieke niveaus actief. Er zijn twee leden in Provinciale Staten, twee bijzondere commissieleden en een fractie van acht mensen. Daarnaast zit D66 in elf van de twaalf gemeenteraden, in één gemeente werkt D66 samen met GroenLinks.  In alle vier de waterschappen van Drenthe zitten leden van D66 via de waterschapspartij Water Natuurlijk in het algemeen bestuur en/of dagelijks bestuur. In twee gemeenten zijn D66 wethouders en in Coevorden en Midden-Drenthe zijn D66’ers burgemeester.

Alle fracties hebben indien nodig contact met Kamerleden over actuele onderwerpen.

Er is een regiobestuur van op dit moment vijf mensen, ieder met een eigen taak. Het is hun taak om de leden

Naast de fracties zijn er ook afdelingen, met een eigen bestuur. De leden uit Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn zijn lid van de afdeling Zuid-Oost Drenthe.

Laatst gewijzigd op 3 september 2019