Steun ons en help Nederland vooruit

ARV

De Algemene Regio Vergadering  is het hoogste orgaan binnen D66 Drenthe. Hier vinden besluiten plaats over het meedoen aan de verkiezingen, het instellen van commissies of het vaststellen van de begroting. In ieder geval is er een ARV in het voor- en najaar, maar in het jaar voor de verkiezingen zijn er meerdere. Zo wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld en kunnen kandidaten die graag in de Staten willen zich voorstellen.

Regelmatig zijn er landelijke sprekers op de ARV, zoals Kamerleden en leden van het landelijk hoofdbestuur. Uiteraard vertelt de fractie in Provinciale Staten hier over hun werk  en bestaat er gelegenheid voor lokale politici om een gezamenlijk een thema te bespreken. Een regiovergadering van D66 heeft het recht om moties en amendementen in te dienen op landelijke congressen, die twee keer per jaar gehouden worden. Indien een ARV niet kort voor een landelijk congres gehouden worden is het mogelijk dat 25 leden een motie indienen. Indien daar behoefte aan bestaat kan het bestuur hierbij ondersteuning geven.

De ARV is openbaar, maar alleen de leden hebben stemrecht. Zij mogen ook een motie of amendement indienen over een actueel (Drents) onderwerp.

 

Laatst gewijzigd op 7 september 2019