Steun ons en help Nederland vooruit

Vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon

Op de ARV van mei 2019 is Petra Boelhouwer benoemd als vertrouwenspersoon van de regio Drenthe voor een periode van drie jaar.  Je kunt in contact komen met Petra door een bericht te sturen naar vertrouwenspersoon@d66drenthe.nl.

De vertrouwenspersoon van D66 Drenthe behandelt klachten van leden van D66 Drenthe over ongewenste omgangsvormen, integriteitsschendingen, bestuurlijk handelen of persoonlijk functioneren. De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid klachten te onderzoeken op hun gegrondheid. De vertrouwenspersoon kan daartoe bijvoorbeeld gesprekken voeren met betrokkenen. Als sprake is van (een zekere) gegrondheid, heeft de vertrouwenspersoon de bevoegdheid te zoeken naar een oplossing. Deze oplossing kan liggen in de informele sfeer, in bemiddeling of in escalatie naar de landelijke vertrouwenscommissie in geval van een danige complexiteit of ernst.

De vertrouwenspersoon kan advies inwinnen bij het afdelingsbestuur en bij een landelijk netwerk van vertrouwenspersonen en de landelijke vertrouwenscommissie. De vertrouwenspersoon kan klachten desgewenst anoniem behandelen. De behandeling van een klacht door de vertrouwenspersoon van D66 Drenthe geschiedt onder geheimhouding, eenieder die bij de behandeling van de klacht is betrokken, is aan diezelfde geheimhouding gebonden.

Tussentijds kan de voorzitter van het bestuur over een klachtprocedure worden geïnformeerd als de situatie daarom vraagt, denk bijvoorbeeld aan een klacht over een bestuurder of een politiek vertegenwoordiger van de afdeling waarbij het afdelingsbelang is betrokken of enig politiek risico is. De vertrouwenspersoon zendt na afronding van een klachtprocedure een verslag aan het afdelingsbestuur. Dit verslag is geheim. De vertrouwenspersoon doet verslag van haar of zijn werkzaamheden aan de ARV in algemene bewoordingen zonder op individuele casus in te gaan

 

Laatst gewijzigd op 2 augustus 2020