Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 december 2018

Grensoverschrijdende samenwerking: Drenthe en Nedersaksen

In het kader van grensoverschrijdende samenwerking bracht een afvaardiging van de fractie een bezoek aan Hannover, waar het parlement van de deelstaat Nedersaksen zetelt. Centraal tijdens deze dag stond discussie tussen volksvertegenwoordigers uit Nedersaksen, Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe over grensoverschrijdende infrastructuur, arbeidsmarkt en Europese projecten. Vanuit Drenthe namen Statenleden uit de werkgroep DrEUn (Drents Europa Netwerk) deel aan de excursie. De Landtag Hannover kent ook een soort DrEuN: de Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (AfBuEuR).

Na een hartelijk ontvangst nam de delegatie plaats in de voormalige vergaderzaal, waar de opening van de dag werd verzorgd door de voorzitter van de AfBuEuR Gudrun Pieper, de vicepresident Nedersaksische Landtag (en uit Emsland afkomstige) Bernd Busemann en namens de vier Nederlandse provincies René Paas, Commissaris van de Koning uit Groningen. Na de opening kwam al snel één van de toekomstige uitdagingen voor de grensoverschrijdende samenwerking aan het licht, namelijk de nieuwe EU-subsidieperiode. Dr. Monika von Haaren gaf namens het Nedersaksische Ministerie voor Bonds- en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling aan dat deze nieuwe EU-subsidieperiode beperkingen zal opleveren voor de gemeenschappelijke projecten die er op dit moment zijn. Het voortzetten van de huidige projecten op het gebied van energie, bio-economie en arbeidsmarkt kent dus een grote uitdaging, namelijk een reductie van de inkomsten vanuit de Europese Unie. Des te belangrijker is het dan ook om samen op te trekken in het kader van INTERREG. Naast samen lobbyen is ook een gemeenschappelijk optreden in Brussel bij de EU-Regionsweek van belang.

De voorzitter van de EMS Dollard Regio, Matthias Groote (tevens Landrat van Kreis Leer), Ilona Heijen (INTERREG-EDR) en Nikolaus Jensen (Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems) behandelden verschillende aspecten en uitdagingen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Dr. Dirk Lüerßen sprak over de grensoverschrijdende projecten die het tekort aan vakkrachten proberen op te lossen. Tijdens de discussie in de zaal kwam als één van de struikelblokken de erkenning van diploma’s aan beide kanten van de grens naar voren. Volgend op de discussie omtrent de grensoverschrijdende arbeidsmarkt kwam Marco Graf (Directeur IHK Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim) het personenspoorvervoer Emmen-Rheine, Amsterdam-Berlijn en de E233 bespreken, gevolgd door Arno Ulrichs van de IHK Papenburg en Ostfriesland. De laatste spreker deed duidelijk stof opwaaien met zijn verhaal over de Wunderline: de toekomstige spoorlijn Groningen – Bremen. Frustratie werd door de zaal onder andere geuit over de trage reparatie van de Friesenbrücke: de brug over de Eems die in 2015 door een vrachtschip werd aangevaren. Deze brug is noodzakelijk voor de realisatie van de Wunderline, waardoor de trage reparatie van de brug ook het proces rondom de aanleg van de nieuwe spoorlijn zal vertragen. In de negentiende eeuw daarentegen kostte het slechts drie jaar om deze brug te bouwen, net als bij de herbouw in de jaren twintig van de vorige eeuw.

De dag werd afgesloten met het aannemen van een resolutie die in de verdere samenwerking tussen Nedersaksen en de vier aanwezige provincies handen en voeten geeft. In deze resolutie verklaren de partijen die de resolutie aannamen onder andere dat er door middel van een gemeenschappelijke lobbyactiviteit wordt ingezet op een toereikende medefinanciering van het INTERREG-programma vanuit de Europese Unie en dat er ingezet gaat worden op het opheffen van de obstakels voor een wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties.

De volksvertegenwoordigers van de Landtag Hannover en de vier provincies waren positief over de bijeenkomst en kijken daarom uit naar een vervolg op deze geslaagde bijeenkomst.