Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 december 2018

Jongeren en de Drentse politiek: gastlessen door Statenleden

Afgelopen woensdag  stonden Rob van der Burgh en Matthijs Hoogerwerf achter het spreekgestoelte in de Statenzaal met hun idee voor het beter betrekken van jongeren bij de politiek. In het kader van de visie op de veranderende samenleving vertelden zij aan de commissie FCBE over hun ideeën. Zo verzochten de beide heren om online lesmateriaal, gastlessen van Statenleden en een mogelijkheid tot stagelopen binnen de Drentse politiek. Tot slot gaven beide insprekers aan de boer op te willen met hun ideeën en het lespakket, om zo te onderzoeken in hoeverre scholen in onze provincie belangstelling hebben voor een dergelijk pakket.

Op het betoog van Rob en Matthijs werd positief gereageerd door de aanwezige Statenleden en ook de Statenleden van onze fractie droegen vanzelfsprekend de ideeën van de beide insprekers een warm hart toe. D66 Drenthe zet zich structureel in om ervoor te zorgen dat jongeren een plek krijgen binnen de Drentse politiek en dat zij gehoord worden. Zo diende de fractie vanuit deze gedachte op 3 oktober jongstleden een motie in om jongeren te betrekken bij de energietransitie, die vervolgens ook werd aangenomen. D66 Drenthe kijkt dan ook uit naar de praktische uitwerking van de gastlessen door Statenleden op Drentse scholen.