Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 januari 2015

Kandidaten Provinciale Statenverkiezingen 2015

Binnen D66 worden statenkandidaten via e-voting gekozen door alle leden. Daarbij verzamelen de kandidaten punten afhankelijk van de volgorde waarin zij individueel door de leden op hun stembiljet worden gezet. Bij de uiteindelijke uitslag bleken er slechts minimale verschillen in voorkeur te zien tussen de nummers 2, 3 en 4. De uitslag van de verkiezingen voor de eerste tien kandidaten van de lijst is als volgt:

  1. Marianne van der Tol, Emmen
  2. Riek Siertsema,  Bovensmilde
  3. Jordy Tuin, De Wijk
  4. Jurr van Dalen, Zuidwolde
  5. Pien Slagmolen, Assen
  6. Niels Strolenberg, Hoogeveen
  7. Henk Pragt, Odoorn
  8. Herman de Jong, Emmen
  9. Wilfried de Jong, Assen
  10. Jaap Last, Annerveenschekanaal

Toelichting kandidaten:

Marianne van der Tol
Docent maatschappijleer CSG Dingstede Meppel  en voorzitter medezeggenschapsraad. Sinds 2011 statenfractievoorzitter van D66.

Riek Siertsema
Eigenaar van organisatie en adviesbureau, tot januari 2015 voorzitter van MKB Nederland Noord. Zij zal zich inzetten voor ontwikkeling van regionale economie.

Jordy Tuin
Student geschiedenis RUG, 22 jaar, fractiemedewerker van D66 Meppel en D66 Drenthe en wil jongeren een duidelijk rol geven in de provinciale staten.

Jurr van Dalen
Ondernemer en lid van provinciale staten sinds 2011 en zal zich inzetten voor een duurzaam Drenthe en talentontwikkeling.

Pien Slagmolen
Docent Hogeschool Groningen met ruime ervaring in ruimtelijke ordening.

Niels Strolenberg
Bestuursadviseur Hanzehogeschool Groningen, lid Raad van Toezicht van basisscholen, bestuurder peuterspeelzalen en voorzitter D66 Hoogeveen.

Henk Pragt
Business Unit manager Bios Groep Groningen.

Herman de Jong
Teammanager fysieke ruimte gemeente Raalte.

Wilfried de Jong
Projectmanager Ruimtelijke ordening en Burgerparticipatie.

Jaap Last
Interim manager zorg.

 

Namens het bestuur D66 regio Drenthe,

Hans Dukker, secretaris