Steun ons en help Nederland vooruit

Functies: Statenlid; lid Commissie Financiën, Cultuur en Economie; voorzitter Statenwerkgroep Breedband; lid werkgroep programmabegroting, lid begeleidingscommissie accountant.

Met Drentse ‘roots’ en thuis in het Noorden, woon ik met mijn gezin in Zuidwolde. Ik ben actief voor de Energiewende op lokaal niveau in Noord Nederland, talentnetwerken in onderwijs en voor MKB, ‘social enterprises’ en overheid rond het helpen oplossen van complexe vraagstukken.

Sinds 2011 mag ik deel uitmaken van het Drents Parlement. Graag zet ik me in voor een energiek Drenthe: voor het bevorderen van duurzaamheid, werk, innoveren, ondernemen en cultuur, binnen de kaders van gezonde financiën en transparant bestuur. Een innovatieve, energieneutrale provincie met breedband voor iedereen, goede samenwerking met gemeentes, dat zie ik als noodzakelijk en kansrijk om aan mee te werken. In een dynamisch cultureel klimaat.

Voor D66 is duurzaamheid wezenlijk. Dat moet zijn vertaling hebben in werk, ondernemen, samenleving èn versterking van de huidige natuur- en waterkwaliteiten binnen deze prachtige provincie. In daden.

Bij regionale uitdagingen, kansen en oplossingen voel ik me goed thuis. Verbindingen leggen met betrokken mensen en organisaties zie ik als basis voor mijn werk als volksvertegenwoordiger. Bij de Drentse grenzen houdt het niet op: de bereikbaarheid van bijv. Dryport Coevorden/Emmen hangt o.m. af van goede spoor- en waterwegen in Emsland en in Overijssel. In Drenthe, met gemeentes en met buurprovincies samen kan op veel terreinen goed en planmatig worden samengewerkt met het Duitse grensgebied; de grenzen help ik graag vervagen, daar waar het barrières zijn. De interregio biedt ons kansen voor economie, energie, werk en cultuur. Bevorderen van meertaligheid (dus ook Nedersaksisch/Drents en Duits) hoort daarbij en daar zet ik me dan ook voor in.

06 – 55193602
j.vandalen@drentsparlement.nl

Meer van Jurr van Dalen