Steun ons en help Nederland vooruit

Suzanne Uildriks

fractiemedewerker beleidszaken

Dit jaar woon ik precies dertig jaar in Drenthe. Ik heb in Hoogeveen en Assen gewoond en leef sinds elf jaar, samen met mijn kinderen, in Bovensmilde. Ik woon graag in Drenthe. Ik voel me er veilig en gelukkig. Ik geniet van de prachtige natuur, culturele activiteiten, de rust en de gemoedelijke mensen.

Mijn naam is Suzanne Uildriks. Ik ben werkzaam in het speciaal onderwijs en als afdelingsdirecteur heb ik het voorrecht vorm te geven aan onderwijs op maat voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte binnen het Voortgezet Onderwijs in Zwolle.  Een uniek stukje passend onderwijs waar ik erg trots op ben.

D66 staat voor goed onderwijs, een eerlijke economie, een gezond klimaat en gelijke kansen voor iedereen. Kernwaarden van D66 die mij na aan het hart liggen en waar ik mij hard voor wil maken binnen de provincie Drenthe.

Voor ieder mens een waardevolle plek in deze maatschappij. Participatie en gelijke kansen voor iedereen zijn belangrijke onderwerpen voor mij. Gelijke kansen betekent niet automatisch ook gelijke behandeling, soms heeft de ene persoon net iets meer nodig dan een ander om op een gelijkwaardige manier deel te kunnen nemen aan de samenleving. Leven zoals jij dat vorm wilt geven, goede voorzieningen en ondersteuning daar waar dat nodig is, maakt dat je op een prettige manier samen kunnen leven.

We staan voor grote vraagstukken rond de economie en het klimaat. Zaken die wij niet alléén op kunnen lossen, maar een mondiale, landelijke en lokale aanpak nodig hebben. Daarin moeten we samenwerken om stappen vooruit te maken en ook voor onze kinderen een fijne en gezonde woon-, werk- en leefomgeving te behouden voor de toekomst. D66 zorgt al jaren dat er samen wordt gewerkt en er stappen voorwaarts worden gemaakt. Deze energie en daadkracht is ook duidelijk zichtbaar in het programma van D66 voor de Provincie Drenthe. Samen maken we het verschil!