Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 september 2014

Motie draagvlak windenergie aangenomen

Op 24 september is tijdens de vergadering van Provinciale Staten de D66-motie ‘Draagvlakverbreder’ aangenomen.

Misschien is de term ‘Draagvlakverbreder’ niet de meest gelukkige, maar de bedoeling is duidelijk: D66 Drenthe wil dat er een onafhankelijke, provinciale regisseur komt die gaat toezien op de gang van zaken rondom de plaatsing van windturbines in het Veenkoloniale gebied. De regisseur bewaakt de uitvoering en gaat zich inzetten om partijen dichter bij elkaar te brengen in het door het Rijk ingezette traject.

Niet de eerste poging

De Rijks Coördinatie Regeling is van toepassing op het Veenkoloniale gebied en dat wil zeggen dat het Rijk leidend is bij de uitvoering. In juni 2013, bij de vaststelling van de Gebiedsvisie, heeft D66 een amendement ingediend waarin gepleit werd voor een gebiedsmediator. Na toezeggingen van GS hebben we toen dit amendement ingetrokken. Er is tot nu toe niets terecht gekomen van toezeggingen vanuit de provincie en initiatiefnemers om bewoners te betrekken bij het windmolentraject. Daarom heeft D66 het oude amendement ‘Gebiedsmediator’ uit 2013 weer van stal gehaald, aangepast, een andere naam gegeven en als motie ingediend. De motie ‘Draagvlakverbreder’ heeft een meerderheid behaald en ook heeft de gedeputeerde toegezegd de motie te willen uitvoeren. Een mooi resultaat. En nu maar hopen dat partijen nader tot elkaar komen.

Onze fractievoorzitter Marianne van der Tol geeft in een interview op RTV Drenthe toelichting. Beluister het interview op www.rtvdrenthe.nl.

Download de motie draagvlak windenergie Veenkolonien Drenthe (PDF, 20 KB).