Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 december 2018

SNN gaat nieuwe fase in met Statenberaad

Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) gaat een nieuwe fase in. Enerzijds wordt de “managementautoriteit” vorm gegeven en de gemeenschappelijke regeling verlaten, anderzijds wordt de rol van de drie provinciale parlementen helder. Uitvoering en beleidsinhoudelijke samenwerking worden daarmee recht gedaan.

De parlementen van Drenthe, Fryslân en Groningen en Drenthe hebben per 1 januari 2019 een zogenaamd Statenberaad Noordelijke Samenwerking ingesteld. Zo wordt een platform geboden om met elkaar politieke keuzes uit te wisselen. Een actieve rol voor de Staten.

Unaniem

Deze herfst geeft een mooie oogst te zien wat betreft SNN: In oktober is door de Drentse staten unaniem een motie aangenomen om tot een nieuwe werkwijze te komen. In de laatste statenvergadering van 2018 is unaniem besloten om tot een Noordelijk Statenberaad te komen. De leden van het Algemeen Bestuur (zoals het nu nog heet) uit de drie provincies hebben samen de teksten geformuleerd en de drie Staten hebben dezelfde teksten aangenomen. Ook onze collega’s hebben dezelfde voorstellen aangenomen.

Noordelijk Statenberaad

Dit zal bestaan uit leden van de Drentse, Fryske en Groningse parlementen. Het zal gaan over:

  • informatievoorziening aan de Staten over Noordelijke samenwerking;
  • agendering van gezamenlijke thema’s;
  • benoemen van noordelijke lobbyprioriteiten;
  • onderlinge ontmoeting, zoals een Noordelijke Statendag.

Waar gewenst kan een Statendag gebruikt worden voor gezamenlijke politieke besluitvorming.  Jurr van Dalen is één van de initiatiefnemers voor het Noordelijk Statenberaad: “de wijze waarop het amendement tot stand is gekomen is een mooi voorbeeld van de wijze waarop de drie Staten samen aan de slag zijn t.b.v de kaderstellende rol in het kader van SNN.”

Drie jaar geleden is in de Drentse staten vanuit D66 het initiatief genomen (“een Drentse veldkei in de Noordelijke vijver”) om gezamenlijk de aandacht voor en de betrokkenheid bij het SNN in de Drentse Staten te vergroten, gelet op het maatschappelijk belang van ondersteuning van de Noord-Nederlandse economie en het MKB, dat door SNN wordt gediend. “Vanuit het perspectief van Drenthe maar met de blik op het Noorden zijn we gestart, zijn onze collega’s in Fryslân en Groningen op de hoogte gebracht en ook uitgenodigd. Daar is gehoor aan gegeven en in een organisch proces, waarin eensgezind is opgetrokken.“