Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 oktober 2018

Noordelijke drie Staten eens over SNN

In de vergadering van het Drents Parlement op 3 oktober 2018 is een bijzondere motie unaniem aangenomen, net als in Fryslân en Groningen. “Een moedige stap voorwaarts” stelde CdK Jetta Klijnsma, momenteel ook voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Gezamenlijke rol voor de drie parlementen

De Drentse statenwerkgroep SNN wenste een verdieping van de strategische koers, die de provincies in Noord Nederland laten zien. Dat bleek bij de Friese en Groningse collega’s later gedeeld te worden. Anders doorgaan en samenwerken was sowieso aan de orde, omdat de structuur van SNN wijzigt. Provinciale Staten zijn op dit moment vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB) van SNN met drie leden, maar hebben, zoals verwoord door de CdK, een rol als een soort accountantschap, meer het controleren.

De Drentse AB-leden, hun plaatsvervangers en de collega’s uit Fryslân en Groningen hebben dit jaar in een aantal bijeenkomsten in Drachten, Assen en Allartsoog -in goede afstemming met het Dagelijks Bestuur (waarin de colleges van Gedeputeerde Staten zijn vertegenwoordigd)- gewerkt aan een nieuwe invulling van de rol van de staten. De tekst van de motie, die in de drie provincies is aangenomen, is te vinden op drentsparlement.nl (PDF, 95 kB)

Uiteraard is ‘the proof of the pudding in the eating’.

Ontstaan

Het begon in het Drents Parlement 3 jaar geleden. Het leek erop, dat de drie Staten op een nog grotere afstand van SNN gezet werden. De Staten gingen vervolgens akkoord met een voorstel vanuit D66, gesteund door SP en PvdA om een “denktank SNN” op te richten, die in maximaal drie bijeenkomsten wilde bespreken hoe de aandacht voor en de betrokkenheid bij het SNN in de Drentse Staten vergroot kon worden, gelet op het maatschappelijk belang van ondersteuning van de Noord- Nederlandse economie en het MKB, dat door SNN wordt gediend.

Alle fracties steunden dit destijds en vanuit de denktank ontstond de Werkgroep SNN, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, die vervolgens aan de slag ging met uiteindelijk het bovengenoemde resultaat.