Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 november 2018

Goede opkomst bij avond over ‘Eelde’

Op 27 november discussieerde zo’n 30 D66’ers over de toekomst van Groningen Airport Eelde. Zij kregen vooraf meer informatie van directeur Marco van de Kreeke en havenmeester Onno de Jong van het vliegveld en Jan Wittenberg en  Philippe Boucher van de omwonenden, verenigd in VOLE.

Een kort verslag hieronder:

D66 moet duidelijkheid geven hoe ze tegen de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE) aankijkt, met inbegrip van de financiële kant daarvan.

Een overheid kan investeren in de infrastructuur van een luchthaven, zoals overheden dat ook doen in bijvoorbeeld spoorinfrastructuur en (zee)havens. Als een overheid investeert in infrastructuur voor (lucht)havens, moet de exploitatie positief zijn. Voor (lucht)havens betekent dit dat de exploitatiekosten worden betaald uit opbrengsten van havengelden en opbrengsten uit gronden en gebouwen.

Een luchthaven biedt ook een kans om een bijdrage te leveren aan reductie van CO2 uitstoot. Er zijn inmiddels meerdere experimentele activiteiten met elektrisch vliegen (inventarisatie John Mulder) en ook de ontwikkeling van transport met drones gaat snel. Eelde is een kleine luchthaven, maar leent zich goed voor specialistische kennisontwikkeling voor verduurzaming van vliegverkeer, zoals elektrisch of op waterstof vliegen en kennisontwikkeling voor navigatie met drones. Dat kan een luchthaven niet alleen, maar ze kan een dergelijke ontwikkeling wel met steun van bedrijfsleven en andere partners (waaronder de politiek) actief faciliteren. Specialisatie en kennisontwikkeling draagt bij aan het exploitabel maken van de luchthaven en bevordert werkgelegenheid. Dat Groningen Airport Eelde zich ontwikkelde als de luchthaven voor lesgeven is hier een voorbeeld van. Het is verstandig om over dit soort specialisaties afspraken te maken met andere luchthavens. Een mogelijkheid daarvoor is het opnemen van GAE in de Schiphol-groep, waarin ook andere regionale luchthavens zitten.

Op de foto: Statenlid Jurr van Dalen, Philippe Boucher en Jan Wittenberg (VOLE), Marco van Kreeken en Onno de Jong namens Groningen Airport Eelde.

John Mulder heeft een artikel geschreven over de toekomst van GAE, zie: Groningen Airport Eelde verdient radicale innovatie

Meer informatie op de website van de luchthaven: https://www.groningenairport.nl/over-groningen-airport-eelde/de-organisatie

Website VOLE: http://www.vole.nl/

Op de website van het CBS zijn statistieken te vinden over het aantal vluchten: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37478hvv/table?ts=1543390556004