Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 januari 2019

Schriftelijke vragen Aanloopsteun Groningen Airport Eelde

De Statenfractie van D66 stelt samen met de SP en GroenLinks schriftelijke vragen over aanloopsteun voor Groningen Airport Eelde. In januari 2018 stelde D66 al schriftelijke vragen over de ontwikkelingen rondom de aanloopsteun in het Routefonds en de financiële gevolgen hiervan voor de provincie. De beantwoording op de vragen straalde enkel positiviteit ten aanzien van de ontwikkeling van het vliegveld uit. Een jaar later blijken deze antwoorden echter achterhaald nu er van werkgelegenheidsgroei en aantrekkelijke bestemmingen momenteel helaas geen sprake is. Omdat de investering van 13,8 miljoen in het vliegveld (in het kader van het investeringsscenario “Toegangspoort van het Noorden”) niet het gewenste effect heeft behaald, lijken de gronden waarop gemeenschapsgeld is geïnvesteerd te vervallen. Dit gegeven creëert een nieuwe situatie met betrekking tot extra financiële investeringen vanuit de provincie in het vliegveld in de toekomst, waarbij een bredere mogelijkheid voor investering van overheidsgeld aan de orde kan komen. GAE probeert met behulp van aanloopsteun de komende tijd nieuwe vliegbestemmingen te realiseren.

In de schriftelijke vragen aan het college vragen de drie fracties dan ook welke financiële consequenties nieuwe bestemmingen hebben voor de provincie Drenthe en of er dan ook voor de realisatie van deze nieuwe bestemmingen provinciaal geld nodig zal zijn. Daarnaast vragen de fracties of de visie op het investeringsscenario “Toegangspoort van het Noorden” is veranderd. Tot slot vragen de fracties  of er inzicht kan worden gegeven in de status van het Routefonds.

Lees hier de schriftelijke vragen: Schriftelijke Vragen Aanloopsteun GAE SP GL D66.