Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 september 2018

Schriftelijke vragen over beschermen schapen tegen wolven

De Statenfractie van D66 stelt schriftelijke vragen over het beschermen van schapen tegen wolven. In het afgelopen jaar zijn er in onze provincie wolven gesignaleerd, met als nadelig gevolg dat schapen zijn doodgebeten. De komst van de wolf in Drenthe heeft dus gevolgen voor de schapenhouderij. Op het moment kunnen de schapenhouders compensatie ontvangen voor een doodgebeten schaap door een wolf vanuit het Faunafonds, waaraan de provincie financieel bijdraagt. De fractie van D66 is echter van mening dat er ingezet moet worden op het voorkomen van doodgebeten schapen door wolven en vraagt daarom het college van Gedeputeerde Staten of zij bereid is geld te investeren in preventieve maatregelen rondom schaapskuddes. Daarnaast vraagt D66 in hoeverre het voorkomen van doodgebeten schapen een rol speelt in het overleg voor een aanpassing van het Draaiboek Wolf: een draaiboek dat in het kader van de vestiging van de wolf de provinciale verantwoordelijkheden met betrekking tot onder andere schadebestrijding en schade-afhandeling beschrijft.

Schriftelijke vragen bescherming schapen tegen wolven