Steun ons en help Nederland vooruit

Hoofdpunten: cultuur en samenleven

 • De aandacht voor Drentse taal en cultuur wordt versterkt.
 • Het samenwerkingsproject ‘bevordering Drents en Duits in het onderwijs’ krijgt extra impulsen om daarmee de aandacht voor de Drentse en Duitse taal en cultuur op school te continueren. Bovendien wordt er gestreefd naar een toenemend aantal scholen voor basis- en voortgezet onderwijs dat deelneemt aan dit project.
 • Er komt speciaal subsidie voor vernieuwende, innovatieve kunstprojecten en festivals.
 • De provincie neemt een initiatief voor het laten ontwikkelen van zogenoemde ‘combinatiekaarten’ die in de hele provincie geldig zijn, waarmee bezoekers meerdere musea kunnen bezoeken.
 • De betrokkenheid van jongeren bij alle vormen van kunst en cultuur wordt sterk bevorderd.
 • Het stimuleren van cultureel talent wordt voorgezet, in het bijzonder gericht op jongeren. De huidige ‘Aanpak Popcultuur Drenthe’ is daarbij een voorbeeld voor de gehele sector. Deze aanpak wordt dan ook geïntensiveerd.
 • De voucherregeling ‘Poptalent Drenthe’ wordt uitgebreid, onder andere door te streven naar de vergroting van het aantal poporganisaties dat is verbonden aan Pop Punt Drenthe.
 • De provincie voert in het culturele veld de regie op de samenwerking van alle betrokken partijen en werkt daarnaast aan een nauwe samenwerking tussen Kunst & Cultuur Drenthe en verwante organisaties in Groningen, Friesland en Nedersaksen.
 • Herbestemming van cultureel erfgoed vindt plaats met als uitgangspunt Behoud door ontwikkeling.
 • Er komt subsidie voor duurzame maatregelen bij monumenten.
 • De bibliotheken op het platteland en in de stedelijke gebieden moeten toegankelijk zijn en gericht op kennis en informatie, ontwikkeling en educatie.
 • Stevige marketing voor cultuurbeleving in Drenthe is noodzakelijk. Onder meer gericht op het UNESCO Geopark De Hondsrug, de Koloniën van Weldadigheid, het Drents Museum, het Hunebedcentrum, Museum de Buitenplaats, het mede door het rijk gesteunde herinneringskamp Westerbork, het Gevangenismuseum, het Drents archief, bijzondere monumenten en spraakmakende concerten en festivals.
 • De sociale acceptatie van LHBT’ers (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) in onze provincie moet worden vergroot. Daarnaast zal er actief worden gezocht naar maatregelen en mogelijkheden die de veiligheid van LHBT’ers in Drenthe vergroten. Het beleid op dit gebied wordt verankerd in een langetermijnvisie en – aanpak. De organisatie van de Drentse Regenboogweek, op termijn, is een belangrijk voornemen .

Laatst gewijzigd op 26 augustus 2019