Steun ons en help Nederland vooruit

Hoofdpunten: democratie

 • Het nieuwe college van GS sluit een akkoord op hoofdlijnen en laat daarnaast zoveel mogelijk keuzes aan Provinciale Staten.
 • Er komt een richtlijn die van tevoren duidelijk maakt op welke wijze en wanneer inwoners bij beleid worden betrokken. Hierdoor krijgen de Staten en het college van GS een grotere verantwoordingsplicht jegens de inwoners.
 • De betrokkenheid van de inwoners bij de provinciale politiek is belangrijk en waardevol. In het bijzonder moet er daarbij oog zijn voor de participatie van jongeren in onze provinciale democratie. Daarom komt er een onafhankelijk Drents Jeugdparlement, dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de Provinciale Staten.
 • De samenwerking tussen overheden moet intensiever worden.
 • Provincies moeten worden opgeschaald en nieuwe gemeentelijke herindelingen in Drenthe zijn bespreekbaar.
 • Inwoners kiezen de onderwerpen voor Drenthe in Debat.
 • De provincie zet actiever in op het binnenhalen van Europese projecten. Daarvoor gaat Drenthe de samenwerking met andere overheden intensiveren.
 • De provincie wordt zeer terughoudend in het opleggen van geheimhouding op stukken. Bij besluiten tot geheimhouding moet er altijd een periode worden vastgesteld waarin de geheimhouding geldt.
 • Statencommissies worden ook toegankelijk voor mensen die niet op de verkiezingslijst van hun politieke partij hebben gestaan. De Statenfracties van politieke partijen blijven verantwoordelijk voor het selecteren van kandidaten voor de commissies.
 • De provincie pakt de regierol als gemeentelijke taken beter bovenlokaal of provinciaal kunnen worden aangepakt. Het initiatief hiertoe moet vanuit de gemeenten komen.
 • De mogelijkheden van het Drents Panel zullen beter worden benut. Bij belangrijke dossiers wordt het panel vaker ingezet.
 • Het principe van Open Data (vrij beschikbare informatie) zal worden gestimuleerd. Met Open Data kan de transparantie, de kwaliteit van het bestuur en de besluitvorming worden verbeterd, binnen en buiten de provincie. Meer informatie verbetert immers de controle op besluitvormingsprocessen, op de kwaliteit van besluiten en op het draagvlak er voor.
 • Begrotingen en jaarrekeningen zijn publieksvriendelijk en makkelijk leesbaar.
 • De provincie doet wat zij hoort te doen. Waar het verantwoord is laat de provincie taken aan de private sector en inwoners. Als inwoners bijvoorbeeld zelf aan natuurbeheer willen doen, moet de provincie dit aanmoedigen en ondersteunen.
 • Een sluitende begroting is een vanzelfsprekendheid.

Laatst gewijzigd op 26 augustus 2019