Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzame energie

Ons belangrijkste thema van de komende periode (2019-2023) in Drenthe is de overgang van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie. De zogenaamde energietransitie! Hiervoor willen we minimaal 5 % van de provinciale begroting vrijmaken als een extra inzet op het bestaande beleid van de Drentse Energieagenda.

Lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie staan voorop

Standpunten