Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst, cultuur, erfgoed en mensen

Wij vinden het belangrijk dat kunst voor iedereen toegankelijk is en dat alle burgers volop kunnen deelnemen aan het culturele leven. Dat geldt voor amateuruitingen en voor het professionele aanbod. Vooral de jeugd moet met alle vormen van kunst en cultuur in aanraking kunnen komen. De toegankelijkheid van cultuuruitingen voor kinderen en jongeren - en waar mogelijk ook hun actieve betrokkenheid er bij - zal voor ons dan ook een belangrijk toetsingscriterium zijn bij subsidiering.

Of je nou in de stad woont of op het platteland, overal waar kunst de verbeelding prikkelt en het cultureel klimaat weet te verrassen, wordt het leven rijker. Samen cultuur beleven bevordert ook de samenhang tussen mensen en tussen uiteenlopende bevolkingsgroepen. Vertrouwdheid met de Drentse cultuur en cultuurhistorie geeft binding met de streek. Het maakt nieuwkomers wegwijs en heeft tot gevolg dat mensen die aanvankelijk ergens anders werk vonden, graag weer naar Drenthe terugkeren.

Een levendig cultureel klimaat is één van de voorwaarden voor prettig werken, wonen en recreëren. Welke mogelijkheden zijn er hier – op school of in de vrije tijd - om zelf kunst te beoefenen? Valt er te genieten van historisch landschap en lokaal erfgoed? Zijn er mooie voorstellingen in de buurt? En boeiende tentoonstelllingen? Dat zijn veelgestelde vragen bij het bepalen van woonplek, vestigingsplaats of vakantiebestemming. Een verrassend cultureel klimaat draagt bij aan een positief imago van onze provincie en is daadwerkelijk van belang voor leefbaarheid, gezondheid, sociale samenhang, veiligheid en economie.

Wij vinden dat de provincie een stimulerende rol heeft in het realiseren van een kwalitatief goed en breed aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Wij willen een krachtige en stimulerende regionale culturele infrastructuur. Wij staan voor behoud en ontwikkeling van materieel en immaterieel erfgoed. Wij willen een provincie die er samen met anderen voor zorgt, dat culturele voorzieningen toegankelijk zijn en blijven. Cultuur is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en een sterke motor voor het toerisme. Ook is er in het bedrijfsleven een steeds grotere behoefte aan ideeën en betrokkenheid vanuit de cultuursector. Denk maar aan innovaties. Festivals zijn bijvoorbeeld prachtige gelegenheden om allerlei innovaties live te testen. En cultuur levert geld op. Uitgerekend is dat iedere euro die in cultuur wordt gestoken uiteindelijk anderhalve euro oplevert. Al met al is het geen wonder dat wij de komende jaren graag investeren in de versterking van het culturele klimaat in Drenthe.

De Drentse taal, als onderdeel van het Nedersaksisch, is even bepalend voor de identiteit van deze provincie als landschap en ander cultureel erfgoed. Het Drents verdient daarom in dezelfde mate ondersteuning voor behoud en ontwikkeling.

Gebiedspromotie en het bevorderen van toerisme is ook voor onze provincie een economische noodzaak. Musea, festivals, monumenten en de karakteristieke landschappen spelen in deze promotie steevast een hoofdrol. Het verder ontsluiten van de mogelijkheden op gebied van kunst en cultuur, vraagt om bovenlokale en regionale regie. Waar gemeenten het in hun eentje niet redden, kan de provincie samenwerking stimuleren. Bij het herbestemmen van monumenten, buitenplaatsen en erfgoedcomplexen is het steeds meer aan de provincie om het voortouw te nemen. En om samenwerking tussen initiatiefnemers, investeerders en gemeenten op gang te brengen. De provincie heeft een belangrijke rol op het gebied van erfgoed. Onder andere als uitvoerder van wettelijke taken en verdeler van subsidies voor bijvoorbeeld (Rijks)monumenten. Ook op het gebied van cultuureducatie, archeologie, musea en immaterieel erfgoed vervult de provincie als regisseur een aanjagende rol. Een actief, zelfbewust en enthousiast beheer van het erfgoed draagt bij aan toerisme en werkgelegenheid.
De sociale acceptatie van LHBT’ers (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) in onze provincie moet worden vergroot. Daarnaast zal er actief worden gezocht naar maatregelen en mogelijkheden die de veiligheid van LHBT’ers in Drenthe vergroten. Het beleid op dit gebied wordt verankerd in een langetermijnvisie en – aanpak. De organisatie van de Drentse Regenboogweek, op termijn, is een belangrijk voornemen .

Een levendig cultureel klimaat is één van de voorwaarden voor prettig werken, wonen en recreëren