Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juli 2017

Statenvergadering 12 juli: de inzet van D66

Morgenmiddag vindt de laatste Statenvergadering voor het zomerreces plaats. D66 heeft een aantal actiepunten voor de vergadering. Allereerst heeft D66 een rondvraag aangevraagd om concretere antwoorden te krijgen op de in mei gestelde schriftelijke vragen (link, PDF, 178 kB) over cybercriminaliteit. Daarnaast zal Henk Pragt zijn maidenspeech houden bij de behandeling van zijn ingebrachte motie over bewegwijzering bij toeristisch en cultureel waardevolle plekken in Drenthe. D66 vindt dat al het moois dat Drenthe te bieden heeft best op een in het oog springende manier aangegeven mag worden. Langs de provinciale wegen is op dat terrein nog veel te winnen.

De behandeling van de subsidie voor de ijsbaan van Hoogeveen staat ook op de agenda. Een dossier dat in de commissie al uitgebreid behandeld is en dat overschaduwd wordt door de strijd tussen de twee gemeentes. D66 noemde die strijd eerder al onwenselijk. In een aparte, besloten vergadering wordt tenslotte besloten over de opheffing van de geheimhouding op een deel van de documenten over Eurochamp. D66 is altijd voor openheid en transparantie geweest in dit dossier en zal dat ook morgen zijn. Op de agenda staan verder de begroting van de Noordelijke Rekenkamer, toekomstgerichte landbouw, de kwaliteitsverordening vergunningsverlening, toezicht en handhaving en een rapport van de Noordelijke Rekenkamer over het openbaar vervoer in perifere gebieden in Drenthe.