Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 december 2018

Turbulentie bij Groningen Airport Eelde: rondvraag D66, GroenLinks en SP

Vanmiddag hebben de fracties van GroenLinks, SP en D66 gezamenlijk gevraagd aan het college van Gedeputeerde Staten om hun standpunt over recente ontwikkelingen Groningen Airport Eelde (GAE) duidelijk te maken. Vliegmaatschappij Nordica zette deze week de verbindingen naar München en Kopenhagen stop. Daarmee komt zowel het doel van de aandeelhouders om het Noorden te verbinden met de rest van de wereld via het vliegveld als de bodem van de pot met geld van de aandeelhouders voor nieuwe verbindingen (het Routefonds) in zicht.

Ook Drenthe kritisch

De provincie Groningen liet zich eerder al kritisch uit over de ontwikkelingen bij GAE: de publieke investeringsbijdrage van Groningen wordt on hold gezet. De gemeenten Assen en Groningen willen, zoals al langer bekend, van hun aandelen in het vliegveld af. Gedeputeerde Bijl gaf vanmiddag aan dat Drenthe geen extra middelen in het Routefonds gaat steken en alleen investeringen voor onder meer brandveiligheid zal overmaken in 2019. Voor de invulling van de toekomstplannen van het vliegveld gaan de aandeelhouders met de directie om tafel.

Inzet D66

D66 Drenthe heeft in juni 2017 ingestemd met het besluit van Provinciale Staten om €13,8 miljoen in het vliegveld te steken op basis van het toen ingediende plan. Daarbij werd de kanttekening geplaatst dat de fractie niet met nieuwe investeringen bovenop dat bedrag akkoord zou gaan. Vanuit de controlerende taak van de Staten vindt D66 het daarnaast van belang om kritisch te volgen hoe op dit moment met de toegekende middelen wordt omgegaan.