Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 december 2019

Uit de Statenfractie: Statencommissie FCBE 4 december woordvoering Henk Pragt

Vergaderpunt 5. Jaarrekening 2018 nazorgfonds

Dit punt is door het CDA op de agenda geplaatst. Vragen van het CDA zijn:
1. Wilt u als PS uw verantwoordelijkheid nemen om aan te dringen op voldoende vermogen in het nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe
2. Bent u het met de CDA-fractie eens dat er sprake is van een structureel lager rendement
3. Bent u het met de CDA-fractie eens dat op grond van het destijds door PS aangenomen Amendement A 2016-4 alsnog nazorgheffing dient te worden opgelegd?

D66 fractie is van mening dat er het doelvermogen bepaalt dient te worden aan de hand van een beleggingsopbrengst percentage, die reëel is en waarbij er een voorzichtigheid marge wordt aangehouden. Het percentage dient dus conservatief te worden vastgesteld. Op basis van de rendementen in de afgelopen jaren is het percentage van 5% wat nu wordt gehanteerd veel te optimistisch en niet reëel.
Het gemiddelde rendement over de jaren 2013 tot en met 2018 was 1.5%. Het gehanteerde percentage van 5% is 3 maal zo hoog dan het werkelijke percentage van 1,5%.
Er is dus sprake van een structureel lager rendement en door een reëel percentage te hanteren is het vermogen in het nazorgfonds onvoldoende en dient wat betreft D66 aangevuld te worden.

Vergaderpunt 6. Actuele ontwikkeling en jaarverslag 2018 Airport Eelde.

Dit punt is door FvD op de agenda geplaatst.
D66 heeft getwijfeld om het woord te gaan voeren vandaag op dit onderwerp. Momenteel is GAE druk bezig om hun positie te bepalen en zijn er diverse gesprekken gaande. Onder andere over de samenwerking met de Schiphol groep, aantrekken nieuwe directeur, stikstof problematiek en vergunningen. Wij vinden dat we nu eerst wachten op de resultaten van de diverse overleggen, voordat we een standpunt kunnen innemen en er over kunnen debatteren in de staten.
D66 gaat er van uit dat de gedeputeerde ons als staten informeert bij nieuwe informatie en dat is voor ons het moment om er over te debatteren.