Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 maart 2020

Uit de Statenfractie Statencommissie OGB 4 maart 2020 woordvoering Bouchra Zouine

Statencommissievergadering OGB Woensdag 4 maart 2020.

6. Aanpak Stikstofbeleid

Voortgang stikstofproblematiek, maatregelen voor de landbouw en verdere impulsen voor de gebiedsgerichte aanpak; brief van Gedeputeerde Staten/gedeputeerde H.G. Jumelet van 7 februari 2020

Beleidsregels stikstof op basis van toestemmingsverlening Wet natuurbescherming; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 10 december 2019.

Stikstof: Sinds de uitspraak van de RvS op 29 mei 2019 en het adviesrapport van commissie Remkes ‘Niet alles kan’ op 25 september 2019, zijn we bijna een jaar verder. Een jaar waarin is gezocht naar een oplossing voor de problemen die zijn ontstaan door het intrekken van de PAS-regeling. Een jaar waarin is gezocht naar oplossingen voor allen die het raakt: de agrarische sector, de bouwsector, industrie, mobiliteit en de natuur. Vergunningen konden niet meer verleend worden. Voorzitter, in die 10 maanden is er veel gesproken en gezocht naar mogelijkheden, zowel bij het Rijk als bij de Provincie. Onze waardering voor gedeputeerde Henk Jumelet, die ons zeer regelmatig informeert over de ontwikkelingen in dit complexe dossier.

D66 heeft nog wel enige zorg over de Kamerbrief van de minister van enkele weken geleden waarin over een “Natuurbank” wordt gesproken. In onze laatste informerende bijeenkomst kon u op onze vraag wat de Natuurbank inhoud en of dit een centralisatie zou betekenen. We veronderstellen dat u inmiddels met uw collega’s in IPO heeft gesproken, kunt u op dit moment meer melden over de Natuurbank? Het gaat er uiteindelijk om dat de natuur er beter van dient te worden en de opdracht door de Stikstofdepositie op Natura2000 reduceren. Bereiken we met de Natuurbank dat de noodzakelijke verbetering voor de natuur wordt bereikt? Is er zicht op het snel hervatten voor het bouwen van de noodzakelijke woningen? Komt er hierdoor zekerheid voor agrarische ondernemers om hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken en Natuur-inclusieve landbouw te kunnen implementeren?