Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 februari 2020

Vacatures regiobestuur D66 Drenthe

Volgens het rooster van aftreden ontstaan per 29 maart 2020 twee vacatures in het regiobestuur. Een voor de functie van penningmeester en een voor een algemeen bestuurslid. In 2019 is ook een vacature voor een algemeen bestuurslid ontstaan. Het regiobestuur wil bij de twee algemene bestuursleden opnieuw de verantwoordelijkheidsgebieden Politiek Secretaris en Talentontwikkeling en Opleiding onderbrengen.

Het Regiobestuur zoekt kandidaten voor deze drie vacatures. De zittingstermijn van een bestuurslid is drie jaar.

De penningmeester wordt in functie gekozen. Voor deze functie zal een kandidatenlijst worden opgesteld. Voor de verkiezing van de twee algemene bestuursleden zal een gezamenlijke kandidatenlijst worden opgesteld.

Leden van D66 in Drenthe kunnen zich vanaf heden tot en met 7 maart 2020  kandidaat stellen door een mail te sturen aan bestuur@d66drenthe.nl. Daarbij dient de kandidaat aan te geven voor welke functie hij/zij zich kandideert. Ook dient er een korte motivatie te worden opgesteld, die ter informatie naar de leden zal worden gezonden. Onderaan dit bericht vind je de functieprofielen bij de drie vacatures.

De huidige penningmeester, Erik Belder, en politiek secretaris, Arjen Bosch, stellen zich  herkiesbaar.

Alle kandidaten krijgen tijdens de ARV van 14 maart 2020 de mogelijkheid hun kandidaatstelling toe te lichten. Individuele leden krijgen de mogelijkheid een mondeling stemadvies te geven. Daarna kunnen de aanwezige leden hun stem uitbrengen op de kandidaten van hun voorkeur.

Voor vragen over de vacatures of de procedure kun je contact opnemen met het regiobestuur.

 


Functieprofielen

Algemeen
Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de regio. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in. Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij in ieder geval beschikken over de volgende competenties:
–        visie
–        verbinden
–        aanpassingsvermogen
–        leervermogen
–        politieke sensitiviteit
–        besluitvaardigheid
–        netwerkgerichtheid

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiën van het bestuur en het verkiezingsfonds. In het bestuur draagt de penningmeester de verantwoordelijkheid voor de inhoud en het aanbieden van het financieel jaarverslag, de begroting, de afdrachtregelingen en overige financiële voorstellen. Hij/zij is de portefeuillehouder bedrijfsvoering en daarmee financieel verantwoordelijk voor de regio en alle daarmee samenhangende contracten. De penningmeester bepaalt samen met de medebestuursleden het financiële beleid en is verantwoordelijk voor het financiële beheer.

Algemeen bestuurslid (verantwoordelijkheidsgebied Politiek Secretaris)
De politiek secretaris organiseert het debat over politieke vraagstukken en betrekt de leden en de fractie hierbij. Hij/zij vormt rond politieke onderwerpen de schakel tussen landelijk, regio en de afdeling en kan in die hoedanigheid ook een ondersteunende rol voor de fractie vervullen.
De politiek secretaris is verantwoordelijk voor de organisatie van het verkiezingsprogramma, houdt het sociaal-liberaal gedachtegoed op de agenda, zorgt voor afstemming in de uitvoering van landelijke, regionale en lokale thema’s en geeft de leden instrumenten voor politieke meningsvorming. Hij/zij zorgt voor een levendig debat binnen de regio, o.a. door themabijeenkomsten en andere evenementen, waarbij hij/zij tevens vrijwilligers enthousiasmeert.

Algemeen bestuurslid (verantwoordelijkheidsgebied Talentontwikkeling en Opleiding)
Het bestuurslid talentontwikkeling en opleiding beschikt over communicatief talent en een breed maatschappelijk netwerk van (potentiële) partijgenoten. Hij/zij heeft affiniteit met HRM-processen en is verantwoordelijk voor het scouten van talent en het ontwikkelen, implementeren en borgen van decentrale opleidingen, met als doel het verder ontwikkelen van talenten. Hij/zij fungeert als HR-sparringpartner voor andere bestuursleden en werkt samen met andere regio- en afdelingsbesturen en het Landelijk Bureau van D66. Het bestuurslid Talentontwikkeling en Opleiding levert een bijdrage aan het optimaal vervullen van functies, door het opstellen van functieprofielen en het attenderen van talenten op vacatures. Het bestuurslid is integer en discreet en streeft naar een professionele organisatie met de beste kandidaat op de juiste plaats.