Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingen maart 2019

Intern verkiezingsproces  voor de PS 2019

Anry Kleine Deters is de lijsttrekker voor D66 bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten. Zij kreeg 64 procent van de stemmen bij de e-voting onder de leden van D66 Drenthe. Zij kreeg de voorkeur boven Statenlid Jurr van Dalen en Bob Bergsma, oud -fractievoorzitter van D66 Assen.

De andere kandidaten staan op deze lijst: lijst D66 Drenthe

 

Het concept -verkiezingsprogramma is beschikbaar via deze link.http://drenthe.d66.nl/publicaties/concept-verkiezingsprogramma-2019-2023/

Het wordt besproken op de ARV die op 15 december gehouden wordt. De ingediende voorstellen staan hieronder (in PDF):

1 inleiding en energie

2 economie Correctie

3 Mobiliteit

4 natuur, kunst , democratie Correctie2

Het bestuur heeft een advieslijst opgesteld na c0nsultatie van de programmacommissie:

advieslijst amendementen Correctie2

Voor de ARV van 15 december zijn ook een aantal moties ingediend:

Moties

De commissies

De interne verkiezingen worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de verkiezingscommissie. Deze bestaat uit:

Arie de Bruyn (voorzitter), Vincent Veldhorst en Meindert Doornbos.

Mail:  a.bruijn4@kpnplanet.nl

De lijstadviescommissie bestaat uit Maurice Hoogeveen en Marijke Augusteijn. Lijsttrekker Anry Kleine Deters is adviseur. Deze commissie heeft met de kandidaten die op een verkiesbare plaats willen staan een gesprek in de week van 8 oktober en brengt daarna advies uit over de lijstvolgorde met een korte toelichting. De gesprekken zijn bij Meursinge in Westerbork.

Toelichting

Eisen Statenlidmaatschap

Om Statenlid te mogen worden in Drenthe, moet u voldoen aan de volgende eisen:

  1. u bent minimaal 18 jaar oud op de dag van stemming (20 maart 2019)
  2. u bent niet uitgesloten van het kiesrecht
  3. u bent woonachtig in de Provincie Drenthe
  4. u bent Nederlander of woont minimaal vijf jaar in Nederland; en
  5. u bekleedt geen functies die onverenigbaar zijn met het Statenlidmaatschap.

Eisen kandidaatstelling

Om zich kandidaat te stellen dient een lid bij sluiting van de kandidaatstelling minimaal 6 maanden lid te zijn van D66 en aan zijn contributieverplichting te hebben voldaan.

Stemgerechtigden

De leden van D66 Drenthe, die aan de contributieverplichting hebben voldaan.

Traject

De RVC maakt door middel van dit bericht aan alle leden digitaal kenbaar hoe en op welke wijze het interne verkiezingsproces voor Statenlid start.

Kandidaten voor respectievelijk het Statenlidschap dienen hun kandidaatstelling per email kenbaar te maken aan de RVC: a.bruijn4@kpnplanet.nl

Dit door middel van het insturen van het ingevulde en ondertekende Formulier-kandidaatstelling  en een kopie van een identiteitsbewijs, dat nog geldig is op 20 maart 2019. Dit natuurlijk binnen de termijnen van openstelling tot en met 7 oktober 23.55 uur.

Er zijn geen ondersteuningsverklaringen nodig.

Na ontvangst van de kandidaatstelling, zal de RVC bericht van ontvangst zenden naar de kandidaat. Hierdoor wordt voorkomen dat er onvolkomenheden bij inzending plaats vinden.Na sluiting van de inschrijvingstermijn zal de RVC de gegevens controleren, bundelen en met de benodigde andere informatie naar alle leden per e-mail zenden.

Het Bestuur zal op of rond 13 oktober 2018 een bijeenkomst organiseren om de kandidaten in de gelegenheid te stellen zich te presenteren.

De RVC zal hierna zorgen voor het op tijd starten van de E-voting. Na de sluiting van de termijnen zal de RVC de uitslag bekend maken aan de betrokkenen en alle leden.

Voor een goede voorbereiding en om de kandidaten in staat te stellen zich te profileren, stelt het Bestuur het op prijs dat potentiële kandidaten zich informeel eerder bekend maken bij het Bestuur. Deze kennis stelt het Bestuur in staat om te komen tot een optimale voorbereiding van het gehele verkiezingsproces en de kandidaten te faciliteren bij hun profilering.

De RVC leden zijn altijd bereid tot nadere uitleg ( Mail: a.bruijn4@kpnplanet.nl  )

Het Bestuur zal op of rond 13 oktober 2018 een bijeenkomst organiseren om de kandidaten in de gelegenheid te stellen zich te presenteren.

De E-voting voor de overige kandidaten op de lijst is  van 18 oktober tot en met 2 november 2018 23.55 uur en de bekendmaking van de lijst vindt plaats op 6 november 2018.

 De verkiezing vindt plaats via E-voting.

 

De procedures zijn gebaseerd op de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

 

Laatst gewijzigd op 14 december 2018