Steun ons en help Nederland vooruit

Joey Koops

Ik ben 27 jaar oud, ik heb Engelse taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd en ik werk als hoor- en beslismedewerker bij de immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Het is een baan waar ik trots op ben en één die ik met heel veel passie en plezier uitvoer. Verder houd ik van reizen en beleef ik enorm veel plezier aan uitjes, aan muziek en aan festivals. Dieren zijn voor mij onlosmakelijk verbonden aan geluk. Ook hecht ik enorm veel waarde aan mijn vriendschappen en aan mijn familie.

De samenleving staat onder druk. Juist nu we ons meer dan ooit op de toekomst zouden moeten richten, lijken we in het nu te blijven steken. Het lukt soms niet om draagvlak te vinden voor benodigde veranderingen. En daar waar veranderingen wel worden doorgevoerd, ontstaat vaak weerstand. Ik heb dat in mijn eigen gemeente Emmen van dichtbij meegemaakt bij het windmolendossier. Een gemeente die ik altijd als flexibel en open heb ervaren, bleek opeens dwars.

Die dwarsheid neem ik de gemeente en haar inwoners niet kwalijk. Het is namelijk ontstaan uit een misgenoegen over het feit dat inwoners niet snel genoeg betrokken zijn bij de verschillende beslisprocessen voorafgaand aan en tijdens het traject. Maar ook uit machteloosheid, omdat ze niet de mogelijkheid kregen om mee te praten en te beslissen over hun eigen buurt. Dat moet anders, zeker op provinciaal niveau. De provincie bestaat bij gratie van haar inwoners en dient daar ook naar te handelen.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen. Het is een van de vijf richtingwijzers van D66 en één van de redenen waarom ik in 2014 lid van de partij en van de Jonge Democraten ben geworden. In het verlengde van die uitspraak past het volgende: elk mens is anders en kan op zijn eigen unieke manier een bijdrage leveren. De provincie dient dus vooral te vertrouwen op het inzicht en de kracht van Drenten en ze daar waar mogelijk te betrekken. Alleen zo kunnen we werken aan een duurzaam Drenthe, voor én van ons allemaal.

Laatst gewijzigd op 11 februari 2019