Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 januari 2020

Vervolgbijeenkomst Statenfractie D66 en gemeentefracties D66 Drenthe 11 januari 2020

Beste Drentse D66ers,

Graag nodigen wij, zoals afgesproken de bestuurlijk actieve Drentse D66ers uit voor de vervolgbijeenkomst op zaterdag 11 januari a.s. van 12.00-13.30 uur , voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van D66 Drenthe in Zalencentrum Meursinge, Hoofdstraat 48 in Westerbork.

Op 12 oktober jl. hebben we een geslaagde eerste gezamenlijke bijeenkomst gehad. Zie bijlage:

  • Presentielijst 12 oktober 2019
  • Verslag bijeenkomst d.d. 12 oktober 2019
  • Verslag discussie Richtingwijzers d.d. 12 oktober 2019

Iedereen uitte de wens om dergelijke bijeenkomsten te herhalen. Als vervolgbijeenkomsten zijn toen afgesproken: 11 januari 2020 (in combinatie met nieuwjaarsbijeenkomst) en 4 april 2020.

De nieuwjaarsbijeenkomst van D66 Drenthe is verplaatst naar 11 januari 2020 (i.v.m. de aanwezigheid van Vera Bergkamp, 2e Kamerlid).

Als doelen voor deze bijeenkomst zouden we graag willen zien dat we één of een aantal onderwerpen kiezen, waarmee we ons gezamenlijk kunnen profileren en bespreken op welke wijze we verder invulling kunnen geven aan kennisdeling.

Graag aanmelding vanuit de fracties zo spoedig mogelijk aan fractiemedewerker@d66drenthe.nl

Graag tot 11 januari a.s.!

Namens

Bob Bergsma, voorzitter Regiobestuur​_

en Anry Kleine Deters, fractievoorzitter D66 Drenthe.