Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 november 2014

‘Wild zwijn ook welkom’

D66 juicht de komst van groot wild naar Drenthe toe, maar vindt het jammer dat het wilde zwijn geen kans krijgt om zich in Drenthe te vestigen. Dit standpunt vertolkte commissielid Frederik van Lookeren Campagne tijdens de druk bezochte commissievergadering over het Flora- en faunabeleidsplan. Maar liefst dertien insprekers gaven hun mening over het plan, waarbij jagers en boerenorganisaties zich er tegen keerden. Zij kregen steun van een bijzondere coalitie van VVD, CDA, PVV en ChristenUnie. Natuurliefhebbers en recreatiebedrijven zijn juist in hun nopjes met de nota en worden hierin gesteund door PvdA, SP, D66 en GroenLinks.

Gedeputeerde Munniksma erkende dat het een compromis met de VVD is dat edelherten wel naar Drenthe mogen komen, maar het wilde zwijn niet. Hij zegde toe dan er op korte termijn een goed telefonisch meldpunt komt voor het melden van wildschade, maar dit was voor de tegenstanders nog niet voldoende. Of het plan in december door Provinciale Staten behandeld wordt is nog onduidelijk.